FAC có đội ngũ hơn 150 nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo ở nhiều trường đại học của Việt Nam; với 18 Chứng chỉ Kiểm toán viên cấp Nhà nước (CPA) và Thẩm định viên về giá; 90% có bằng Kỹ sư, Cử nhân: kinh tế, luật.

Ngày đăng: Th05 08, 2023 - 912 Lượt xem

Công ty TNHH Kiểm toán FAC (“FAC”) tiền thân là Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Đệ Nhất (Công ty Hợp danh), được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4105000008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chính Minh cấp lần đầu vào ngày 07/4/2006. Đến năm 2008 Hội đồng thành viên của Công ty Hợp danh thống nhất chuyển đổi loại hình của công ty từ công ty Hợp danh sang công ty TNHH. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp không cho phép chuyển đổi từ công ty Hợp danh sang công ty TNHH, nên Hội đồng thành viên Công ty Hợp danh quyết định ngừng hoạt động và tiến tới giải thể công ty Hợp danh đồng thời thành lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đệ Nhất theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102064826 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chính Minh cấp lần đầu vào ngày 06/09/2008 và các Giấy chứng nhận đăng kinh kinh doanh (Giấy đăng ký doanh nghiệp) đăng ký thay đổi sau đó.

Kể từ khi thành lập, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đệ Nhất kế thừa từ Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Đệ Nhất toàn bộ các quy trình quản lý, mạng lưới khách hàng và toàn bộ nhân sự, trong đó đội ngũ những kiểm toán viên hành nghề của Công ty phần lớn là những kiểm toán viên hành nghề giàu kinh nghiệm, đã từng có nhiều năm làm việc tại các Công ty kiểm toán là thành viên của các Công ty kiểm toán quốc tế hoạt động tại Việt Nam.

Kiểm Toán FAC - Khách hàng của Huy Nguyễn Solution

Ngày 23/09/2010, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đệ Nhất nhận sáp nhập Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kiểm toán Đông Phương và đổi tên thành Công ty TNHH Kiểm toán FAC theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305992447 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 3.

Công ty TNHH Kiểm toán FAC hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0305992447 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 17 vào ngày 05 tháng 08 năm 2022.

Vốn điều lệ của Công ty hiện nay theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 06 tỷ đồng.

Thông tin công ty TNHH Kiểm toán FAC

Địa chỉ : 64/4 ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM

Điện thoại: 028 3636 4038 – 028 3636 4039

E-mail : kiemtoandenhat@gmail.com – congty@kiemtoanfac.vn